Turistický oddíl mládeže Lotři

Děláme z hronovských dětí správné Lotry!

Lotři Hronov jsou na vodě jako doma

Jsme turistický oddíl mládeže, který z hronovských lotrů dělá ty správné Lotry s velkým “L.” Členové našeho oddílu jsou vodáci, horolezci, turisté, soutěživí hráči, stavitelé, badatelé, cestovatelé, dobrodruzi a režiséři svého volného času. Lotři za jeden rok zažijí tolik akcí, získají tolik dovedností, navštíví tolik míst, že pravděpodobně již nikdy v dospělosti takto aktivní nebudou. Ale vyrostou z nich zodpovědní, slušní a aktivní lidé, kteří budou své děti snad vést ke stejně aktivnímu životu, ke sportu, k lidskosti, jakou zažívají právě v našem oddíle. A tak by se vlastně nechala shrnout naše vize.

Máme oči otevřené, hledáme nové výzvy, nové možnosti trávení volného času a vzděláváme se. Náš turistický oddíl je stabilní alternativou pro výkonnostní sporty v Hronově a okolí. U nás děti nejen sportují, ale také se učí vzájemné toleranci, snášenlivosti a spolupráci. Naše činnost není cílem, ale prostředkem k výchově.

Klubovna Lotrů nabízí bezpečný prostor pro dětské hry, nápady a sny. Zde nezáleží na tom, jak je kdo fyzicky zdatný, chytrý, nebo z jakých sociálních poměrů pochází. Všichni jsou zde kamarády a mají společné cíle a plány.

 

Tradiční hodnoty u nás platí!

Výchova ke službě, k samostatnosti, sounáležitosti, kamarádství, spolupráci, podpora v čelení výzvě, to jsou nosné pilíře našeho snažení. Jsou to tradiční hodnoty, které ctily dětské oddíly odjakživa a dnešní doba je jen málo skloňuje. Pojem tradice má u Lotrů hluboký význam. Již samotnému vzniku oddílu předcházela dlouhá pestrá historie vodáckého sportu v Hronově, v němž se zrodili dnešní vedoucí, kteří dětem připravují program, starají se o ně, vaří jim jídlo na táboře, celý rok se po práci schází a připravují např. zahraniční expedici. Patří jim za to náš veliký dík a měli bychom na ně pamatovat.