Občanské sdružení Cesta

Zajišťujeme hendikepovaným bezpečnou, ale dobrodružnou CESTU!

Občanské sdružení Cesta bylo založeno z podnětu rodičů  a přátel postižených dětí v Náchodě v roce 1993 jako nestátní nezisková organizace, s cílem vybudovat účelové zařízení na pomoc dětem/osobám se zdravotním, tělesným, mentální a kombinovaným postižením a jejich rodinám. v roce 1994 uveden do provozu denní stacionář. Zvyšující se věk klientů i pečujících osob, a tím i zvyšující se náročnost péče o osoby s postižením, donutil členy občanského sdružení zabývat se myšlenkou rozšíření služeb. Ke konci roku 2005 byl zahájen provoz odlehčovací služby.

V současné době Občanské sdružení Cesta za podpory státních institucí i soukromých dárců provozuje dvě registrované sociální služby – odlehčovací službu a denní stacionář, které využívají osoby se zdravotním, mentálním, tělesným či kombinovaným postižením ve věku od 7 do 50 let, a to převážně s vysokým stupněm závislosti na pomoci druhé osoby. Sdružení také zajišťuje dopravu klientů do vlastních či obdobných typů zařízení určených pro osoby s handicapem. Náplní činnosti občanského sdružení není jen péče o klienty s postižením a snaha o zkvalitnění jejich života, ale také snaha o jejich začlenění mezi běžnou populaci a boření negativních předsudků, které někdy ve společnosti ve spojení s touto cílovou skupinou vládnou. Občanské sdružení se snaží, často i za spolupráce a s účastí dalších organizací, vytvářet soubor aktivit, akcí a činností (např. hippoterapie, canisterapie, pracovní činnosti v chráněných dílnách, účast na sportovních a společenských akcích), které klientům pomohou získat pocit štěstí, radosti  po kterém  touží každý člověk.